Inženjering​

Pružanje konsultantskih usluga, uključujući izradu finansijskih modela, prognoza proizvodnje i proizvodnih ciklusa, sveobuhvatnu procenu rizika, zatim usluge projektovanja, izvođenja radova, izgradnje i nadzora.

Prognoza prihoda i novčanih tokova pod različitim pretpostavkama ključnih parametara. Pripremamo sveobuhvatnu analizu rizika, uključujući finansijske, operativne i tehničke rizike i dajemo preporuke za strategije.

Analiza energetskog prinosa, izrada Studija izvodljivosti, koncept izrade pogona i postrojenja.

Mi vam možemo pomoći u kreiranju finansijske strukture projekta, kao i kod pronalaženja finansijskih sredstava i načina finansiranja projekta, re- finansiranja projekata, dodeli bespovratnih sredstava, i sl.

Izrađujemo projektno tehničku dokumentaciju, dokumentaciju za učešće na tenderima, izbor EPC partnera, pribavljanje dozvola prema svim zakonskim propisima i uz uvažavanje specifičnosti svakog klijenta.

Pridržavamo se svih zakonskih propisa, protokola i uslova testiranja, garancija kvaliteta instalisanja opreme i izvedenih radova.

Pružamo usluge kako investitorima, tako i onima koji razvijaju projekte i podržavamo pun životni ciklus projekata.