Elektro radovi

Izrada niskonaponskih i upravljačkih instalacija, izrada kontrolnih panela/komandnih ormana, instalisanje, ugradnja, povezivanje, programiranje, podešavanje i puštanje u rad opreme.

Isporuka potpuno ispitanih i testiranih komandnih ormara sa elektro i/ ili pneumatskom opremom, izrada delova ili celih sistema automatskog upravljanja bilo prema postojećoj projektno- tehničkoj dokumentaciji ili prema principu „ključ u ruke“.

Koncept eksploatacija i održavanje, odnosno održavanje sistema, servisiranje i monitoring, brza defektaža, i detekcija uzroka problema, kao i njihovo otklanjanje kako tokom garantovanog roka, tako i van njega.

Naše reference i radove možete pogledati ovde: