Енергоплан РСИдеје са новом енергијом

Енергоплан РС је новооснована консултантска фирма са могућношћу пружања услуга у свакој области интереса инвеститора.

Пружамо услуге саветовања, прилагођена решења без обзира на величину или сегмент тржишта, комплетан пакет комплементарних консултантских услуга, као и комплетан асортиман консултантских услуга прилагођен циљевима клијента и околностима. Наш консултантски тим је директно укључен и практично постаје део вашег тима стручњака за инвестиције и на такав начин ствара прави смисао односа и рада којим се постижу успешни резултати.

Ми смо потпора и спона између спонзора пројеката, власника земљишта, финансијера и оних који развијају пројекте. Ми можемо да сарађујемо са вама као консултанти, сарадници у развоју пројекта или у заједничким улагањима. Можемо помоћи у изради студије изводљивости, избору технологије, избору локације, процени приноса енергије, избору добављача опреме и услуга, студија повезивања система и објеката на мрежу, итд.

УСЛУГЕ

Пружамо услуге како инвеститорима, тако и онима који развијају пројекте и подржавамо пун животни циклус пројеката.

ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ МОДЕЛА:

Прогноза прихода и новчаних токова под различитим претпоставкама кључних параметара.

ПРОГНОЗА ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОИЗВОДНОГ ЦИКЛУСА:

Ми процењујемо годишњу производњу и дајемо прогнозу, укључујући сценарија и анализу осетљивости.

ИЗРАДА СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ:

Ми вам можемо помоћи са студијом изводљивости, укључујући и потенцијал енергетских ресурса (нпр. соларни потенцијал), пројектовање и инжењеринг препоруку, „Capex“ и „Opex“ процену, прогнозу времена приходовања, анализу регулаторног оквира и процене ризика.

СВЕОБУХВАТНА ПРОЦЕНА РИЗИКА:

Пружамо свеобухватну анализу ризика, укључујући финансијске, оперативне и техничке ризика и дајемо препоруке за стратегије за ублажавање утицаја, када је то потребно.

ЕВАЛУАЦИЈА / ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕМОРАНДУМА:

Ми вам може помоћи у припреми инвестиционог меморандума и презентације.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ:

Ми вам можемо помоћи у креирању финансијске структуре пројекта, затим око проналажења финансијских средстава и начина финансирања пројекта, ре- финансирања пројеката, додели Гранта, и сл.

ПЛАНИРАЊЕ:

Анализа енергетског приноса, израда Студија изводљивости, концепт израде погона и постројења, добијање дозвола.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ:

Припрема тендерске документације, израда уговора, израда пројектно техничке документације, избор ЕПЦ партнера и решења, осигурање квалитета компонената.

ИЗГРАДЊА:

Придржавање сви законских прописа, протокола и услова тестирања, гаранција квалитета исталисања опреме и изведених радова.

Пружамо услуге како инвеститорима, тако и онима који развијају пројекте и подржавамо пун животни циклус пројеката.

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

Израда нисконапонских и управљачких инсталација, израда контролних панела/ командних ормана, инсталисање, уградња, повезивање, програмирање, подешавање и пуштање у рад опреме.

Инжењеринг, пројектовање и изградња.

Испорука потпуно испитаних и тестираних командних ормара са електро и/ или пнеуматском опремом, израда делова или целих система аутоматског управљања било према постојећој пројектно- техничкој документацији или према принципуу „кључ у руке“.

Концепт експлоатација и одржавање, односно одржавање система, сервисирање и мониторинг, брза дефектажа, и детекција узрока проблема, као и њихово отклањање како током гарантованог рока, тако и ван њега.

Контакт

ЕНЕРГОПЛАН РС

 • Адреса 21400 Бачка Паланка
  Улица Гундулићева 11.
  Република Србија
 • Маил адресаoffice@energoplan.rs
 • Контакт телефон+(381) 21 604 65 11
 • Матични број:64243136
  ПИБ:
  109534841
  Banca Intesa:
  160-0000000451269-98

Милорад Ђокић

Власник

Финансијски консултант

Инвестициони консултант